Thiết bị phụ trợ

2 máy phun cát tự động

Kích thước sản phẩm 2500*700 m

Công suất: 200 tấn/ tháng

Hệ thống đánh Hair line tự động

Kích thước sản phẩm 500*300 m

Công suất: 50.000 pcs/ tháng

Ứng dụng đánh Hair line cho sản phẩm vỏ pin xe

máy điện của hãng xe Vinfast – tập đoàn Vingroup

Hệ thống xử lý nước thải – khí thải

Đạt tiêu chuẩn về môi trường

Thiết bị kiểm tra – Phòng lab
Bài viết trước đó Nhân sự
Bài viết sau đó Dây chuyền sản xuất