Đánh bóng điện hóa bề mặt sản phẩm inox, nhôm

Đánh bóng điện hóa inox là gì?

Đánh bóng điện hóa inox (stailess steel electropolishing) là quá trình kết hợp giữa dòng điện và hóa chất để xử lý làm sáng, bóng bề mặt của mối hàn inox và bề mặt inox.

Quy trình đánh bóng điện hóa inox được thiết kế toàn bộ theo hệ thống đánh bóng điện hóa, trong đó gồm có các bộ phận cấu thành: bể chứa hóa chất, máy chỉnh lưu, bộ điện cực đồng và than chì, dung dịch điện hóa inox.

Sản phẩm:

Dây chuyền đánh bóng điện hóa inox – nhôm:

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.